banner

 

Fotoclub PROGENDIS.
In 1961 ontstaat de noodzaak tot het stichten van een fotoclub, als tegenhanger van de fotoclub EBES Gent.
De voornaamste bezieler was, Roger De Meyer.
De aansluiting van de fotoclub bij de Vriendenkring is in 1962 een feit met als voornaamste medewerkers de
heren florin, voorzitter, Demeyer, Delantsheere, Criel en Van Royen.
Het eerste fotosalon had plaats in het Guesthouse – Rodenhuize in 1966.
De vijf daaropvolgende salons in het Casino Langerbrugge.
Het zevende fotosalon valt samen met de opening van het Nieuwe Clubhuis te Langerbrugge. Dit lokaal zou
voortaan onze vaste tentoonstellingsruimte worden.
Er is steeds een gemiddelde van 10 deelnemers met 75 foto’s per tentoonstelling.
De losse dia’s en de gesynchroniseerde diareeksen kunnen steeds op een grote waardering rekenen van het
publiek.
In 1973 wordt overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter zou Mijnheer
Delantsheere worden.
Vanaf 1974 wordt jaarlijks een clubreis georganiseerd.
Door de op ruststelling van Mijnheer Delantsheere in 1981, zijn wij terug aan de verkiezing van een nieuw
bestuur toe.
Het huidige bestuur van de fotoclub PROGENDIS :
Palette Robert, voorzitter, Van de Velde Willy, secretaris, Carels Lucien, schatbewaarder.
In 1990 worden wij genoodzaakt, door het wegvallen van het vergaderlokaal van de fotoclub Gent, om de
twee clubs te laten samenvloeien. De nieuwe naam wordt PROGENDIS Fotoclub en staat voor
Productie/Gent/Distributie.
Door de afbraak van het clubhuis in 2014 wordt nu tentoongesteld in Ter Gulden Celle in Evergem.
Het overlijden van Florin en Demeyer was voor de fotoclub een groot verlies.
In 2019 zijn wij aan onze 53ste tentoonstelling toe.
Dit was een dubbeltentoonstelling in samenwerking met het KunstPlatformEvergem.


De Voorzitter