banner

 

Beste Sint-Eligius leden,

Gezien we in 2020 geen activiteiten hebben kunnen organiseren,

hebben we besloten om het door onze leden betaalde lidgeld 2020

voor onze Sint-Eligius onderafdeling over te hevelen naar 2021.